برگزاری ژورنال کلاب مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم

در ژورنال کلاب این هفته غدد که در روز شنبه مورخ ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۷ برگزار شد به تحلیل دو مقاله همراه با تفسیر آماری آن‌ها پرداخته شد.  مقاله اول در خصوص ارتباط قند خون یک ساعت پس از ٧٥ گرم گلوکز با پیشگويی دیابت و عواض قلبی عروقی آن بود که توسط دکتر گوهریان مطرح شد و مقاله دوم که توسط دکتر یاوری ارائه شد در مورد ارتباط بین رتینوپاتی دیابتى و بیماری پارکینسون بود.

قابل ذکر است که تفسیر متدولوژی و آماری مقاله ها هر هفته توسط دکتر آوات فیضی استاد آمار نوشته شده و برای همه اعضای گروه غدد و همکاران غدد و متابولیسم شهر اصفهان Email می‌گردد. همچنین فايل هاى مقالات و تفسير آمارى آن ها در سايت مركز تحقيقات غدد و متابوليسم و فضاهای مجازی مربوط به گروه علمى غدد ايران منتشر و مورد استفاده همه پزشکان فوق تخصص غدد و دستیاران فوق تخصص غدد ایران قرار می‌گیرد.

شایان ذکر است ژورنال کلاب مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم هر هفته شنبه‌ها ساعت ۸:۳۰ در کلاس شماره ۱ بیمارستان الزهرا برگزار می‌شود.

 

نشانى سايت مركز تحقيقات غدد و متابوليسم به قرار زير است:

http://emrc.mui.ac.ir

 

همچنین جهت دسترسی به لینک ژورنال کلاب از اینجا و یا لینک زیر اقدام نمایید.

http://emrc.mui.ac.ir/fa/Report3