برگزاری ششمین جلسه شورای پژوهشی در سال ۱۳۹۵

 

ششمین جلسه شورای پژوهشی سال ۱۳۹۵ در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۵ با حضور دکتر مسعود امینی، دکتر اشرف امین الرعایا، دکتر حسن رضوانیان، دکتر منصور سیاوش، دکتر علی کچوئی، دکتر بیژن ایرج و دکتر مهین هاشمی پور برگزار گردید و در این جلسه طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های زیر تصویب گردید.

 

 

 

 

تصویب مشروط

بررسی اثر تزریق واکسن ب.ث.ژ و تجویز وراماپیل خوراکی بر  FBS ،C-peptide ،HbA1C و TNFa و انسولین دریافتی روزانه بیماران مبتلا به دیابت نوع یک

مجری: دکتر منصور سیاوش

 

 

تصویب مشروط

اثر تزریق زیر جلدی اتانول بر بقایای بافت های بدخیم و گره لنفاوی درگیر در کانسر پاپیلاری تیروئید

مجری: دکتر منصور سیاوش، دکتر نوشین خلیلی

 

 

تصویب مشروط

مقایسه میانگین سطح میکروآلبومین اوری در بیماران مبتلا به کبد چرب غیرالکلی (NAFID) بدون پره دیابت و دیابت با بیماران NAFID مبتلا به دیابت و پره دیابت

مجری: دکتر مژگان کریمی فر

 

 

تصویب نهایی

Trends in incidence rates of childhood Type 1 diabetes mellitus;‎ a retrospective study in Isfahan province Iran

مجری: خانم دکتر مهین هاشمی پور

 

 

تصویب نهایی - طرح ثانویه

Risk of diabetes in metabolically healthy but overweight and obese individuals

مجری اصلی: دکتر مسعود امینی

اجرای طرح: دکتر محسن جانقربانی

 

 

تصویب نهایی - طرح ثانویه

Utility of visceral adiposity index and hypertriglyceridemic-waist phenotype for predicting incident hypertension

مجری اصلی: دکتر مسعود امینی

اجرای طرح: دکتر محسن جانقربانی

 

 

تصویب مشروط - پایان نامه

بررسی حساسیت و ویژگی روش تشخیصی Two-dimensional shear wave elastography در مقایسه با FNA در تعیین ماهیت ندولهای تیروئید

نام دانشجو: سیدامیر طباطبایی

استاد راهنما: دکتر مریم فرقدانی

 

 

تصویب مشروط

بررسی اثر التیامی مخلوط داکسی سایکلین و گاباپنتین (پرگابالین) لود شده بر روی نانوالیاف در ترمیم زخم پای دیابتی

مجری: دکتر رخساره معمار

 

 

تصویب مشروط - پایان نامه دکترای تخصصی

بررسی اثر درمانی لیزر کم توان بر روی درد و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به نوروپاتی دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه های طب فیزیکی و توانبخشی بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۹۷-۱۳۹۵

نام دانشجو: نجمه زارع زردینی

استاد راهنما: دکتر حقیقت

همکار: دکتر خلیلی

 

 

تصویب مشروط

Treatment of patients with diabetes periheral neuropathic pain: Arandomized double blind trial of duloxetine vs, benfotiamix

مجری: دکتر رخساره معمار

 

 

تصویب مشروط

بررسی شیوع کم کاری مادرزادی تیروئید در شهر اصفهان طی دوره ۵ ساله ۱۳۹۵-۱۳۹۰

مجری: دکتر نغمه السادات میرشاهزاده

 

 

تصویب نهایی - طرح ثانویه

Isfahan Diabetes prevention study, Iran: Objectives and study protocol

مجری اصلی: دکتر مسعود امینی

اجرای طرح: مریم زارع

 

 

تصویب مشروط - پایان نامه دکترای تخصصی

بررسی سطح ید راندوم ادرار در بیماران با کانسر تیروئید جراحی شده با اسکراب بتادین حین عمل و کاندید دریافت ید رادیواکتیو قبل از عمل، هفته دوم، چهارم و هشتم پس از عمل

نام دانشجو: سهیلا شکرالهی

استاد راهنما: دکتر کاظمی، دکتر ایرج

 

 

تصویب نهایی - طرح ثانویه

بررسی ارتباط کلسیم دریافتی با بروز دیابت نوع دو و شاخص های گلایسمیک

مجری اصلی: دکتر مسعود امینی

اجرای طرح: دکتر آوات فیضی

 

 

تصویب نهایی - طرح ثانویه

بررسی ارتباط نمایه و بار گلایسمیک رژیم غذایی با بروز دیابت نوع ۲ و شاخص های گلایسمیک

مجری اصلی: دکتر مسعود امینی

اجرای طرح: دکتر آوات فیضی