رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری جلسه آموزشی تغذیه و دیابت (16 بهمن 1402)

در تاریخ 1402/11/16 جلسه آموزشی تحت عنوان " تغذیه و دیابت" با حضور مراجعین و کارکنان مجتمع مراکز تحقیقاتی آموزشی، درمانی و پژوهشی حضرت صدیقه طاهره (س) و سخنرانی سرکار خانم دکتر شیرانی (دکترای تخصصی تغذیه) در سالن کنفرانس برگزار گردید و در این خصوص بحث و تبادل نظر شد.