این هفته در کمیسیون غدد چه گذشت؟

کمیسیون  مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم در تاریخ ۲۶ مهرماه ۱۳۹۷ در مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم برگزار شد.  کمیسیون غدد با حضور پزشکان فوق تخصص غدد، دستیاران فوق تخصص غدد بزرگسالان و کودکان، رادیولوژیست‌، فوق تخصص توراکس، فوق تخصص جراح کودکان و نوزادان برگزار شد.

دکتر تقی پور و دکتر یاری دستیاران فوق تخصص بزرگسالان مطالعات و نتیجه جستجوی خود را در خصوص بیمارانی که هفته گذشته معرفی شده بودند ارائه نمودند و کمیسیون در خصوص این بیماران تصميم گيرى نمود. مواردی که دستیاران ارائه نمودند در مورد تشخیص و درمان بیماران  با پاراگانگليوماى گردن و سرطان پاراتیروئید بود.

این هفته نیز بیماران پزشکان سطح استان اصفهان با مشکل خاص توسط پزشک معالج معرفی شدند و اعضای کمیسیون غدد در خصوص این بیماران به بحث و تبادل نظر پرداختند و تشخیص و درمان را اعلام نمودند.

شایان ذکر است این کمیسیون هر هفته در مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم برگزار می‌شود و پزشکان، بیماران خاص خود را به این کمیسیون آورده و در خصوص آن‌ها اعضای کمیسیون غدد تصمیم گیری می‌کنند.