اولویت ها و گرایش های پژوهشی

 

اولویت های پژوهشی:

 

 

۱- دیابت (نوع ۱، ۲ و دیابت بارداری)

 

۲- اختلالات تیروئید

 

۳- اختلالات متابولیک استخوان

 

۴- اختلالات حوزه ی نورواندوکرینولوژی

 

۵- اختلالات گنادها

 

 

 

 

گرایش های پژوهشی:

 

 

دیابت نوع ۲: پیشگیری پریموردیال، پیشگیری اولیه، پیشگیری ثانویه، پیشگیری ثالثیه

 

دیابت نوع ۱: پیشگیری ثانویه، پیشگیری ثالثیه

 

دیابت بارداری: پیشگیری ثانویه، پیشگیری ثالثیه

 

اختلالات تیروئید: کم کاری تیروئید، پرکاری تیروئید، گواتر و ندول های تیروئید، تیروئیدیت، سرطان تیروئید، کم کاری مادرزادی تیروئید

 

اختلالات متابولیک استخوان: اوستئوپروز، اوستئومالاسی و کمبود ویتامین D، اختلالات پاراتیروئید و متابولیسم کلسیم

 

اختلالات حوزه ی نورواندوکرینولوژی: هیپرپرولاکتینمی، اختلالات هورمون رشد، کوشینگ، سایر اختلالات هیپوفیز

 

اختلالات گنادها: هیپوگونادیسم، بلوغ دیررس و زودرس، اختلالات ترانس، یائسگی، اختلالات عملکرد جنسی، ناباروری