اردوهای تفریحی و آموزشی

 

 

 

اردوهای تفریحی و آموزشی

 

عنوان اردو گروه هدف تعداد محل برگزاری سال تعداد افراد برنامه های اجرا شده سازمان همکار
آشنایی خانواده با تعامل بین بیماری و محیط زندگی بیماران تیپ یک و خانواده ۲ باغ ابریشم ۷۷و۷۹ ۳۰۰ پرسش و پاسخ گروهی، مسابقه، آموزش غیرمستقیم از طریق بازی و سرگرمی آموزش و پرورش
باغ شهرداری بیماران تیپ یک و خانواده ۱ باغ شهرداری ۸۲ ۳۰۰ شرکت کامور
باغ بیماران تیپ یک و خانواده ۲ درچه ۸۰-۸۱ ۳۰۰ شهرداری