رفتن به محتوای اصلی
x

آموزش پرسنل

سال تعداد جلسات موضوع آموزش گروه هدف تعداد افراد آموزش دیده مدرس
  100 تشخیص و درمان دیابت جلسات ارتقاء علمی پزشکان، کارشناسان 46 استانهای مختلف
76-96 995 کمسیون بیماران غدد دستیاران غدد بزرگسال و کودکان 18 اساتید غدد بزرگسالان و کودکان، فوق تخصص جراحی توراکس و جراح کودکان، پزشک هسته ای 
94-95 13 آمار کلیه کارکنان   پرفسور بشردوست
1396 2 کلاس آموزش جهت افزایش کیفیت آموزش به بیمار پرستاران و تغذیه مرکز هرجلسه 5 اساتید دانشکده پرستاری و مامایی
96 5 گزارش طرحهای در حال اجرا محققین مرکز هرجلسه 6 دکتر امین الرعایا
91 5 دانشجو PHD دو پزشک و 3 کارشناس ارشد هر سال یک الی دو نفر متخصصین و فوق متخصص دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
1387 هر ترم آشنایی با اصول رژیم درمانی در دیابت نوع یک و دو، دیابت بارداری و غیره دانشجویان تغدیه 400 کارشناس و کارشناس ارشد تغذیه
1387 هر ترم آشنایی با گروههای غذایی و اصول کلی رژیم درمانی دانشجویان پرستاری 660 کارشناس و کارشناس ارشد تغذیه
1387 هر ترم آشنایی با گروههای غذایی و اصول کلی رژیم درمانی دانشجویان بهداشت 50 کارشناس و کارشناس ارشد تغذیه
1387 هر ترم آشنایی با گروههای غذایی و اصول کلی رژیم درمانی دانشجویان پزشکی 200 کارشناس و کارشناس ارشد تغذیه
79-80 10 پروپوزال نویسی پرسنل مرکز 10-13 دکتر پروانه اباذری
82-92 ماهانه 2 زبان پرسنل مرکز 5-8 آقای باغبان
91-92 1 آموزش پمپ انسولین پزشکان، پرستاران و کارشناس تغذیه 10-15 شرکت ایران بهداشت