پایان نامه ها

عنوان نویسنده استاد راهنما سال انتشار

بررسی شیوع‌ سنی، وزن‌، سابقه‌ فامیلی، نوع‌ درمان‌ و عوارض‌ بیماری دیابت‌ در بین‌ ۱۸۰۰ بیمار دیابتی مراجعه‌ کننده‌ به‌ درمانگاههای دیابت‌ در سطح‌ شهر اصفهان‌

محمد امامی ـ کسری امامی ـ مهدی حسن‌زاده‌ ـ محمود بابائیان دکتر مسعود امینی ۱۳۷۱

بررسی عوارض‌ دیررس‌ گازهای شیمیایی جنگی در جانبازان‌ استان‌ اصفهان

دکتر حمید روحی بروجنی ـ دکتر قربانعلی رحیمیان‌ دکتر مسعود امینی ۱۳۷۱

بررسی تستهای فونکسیون‌ تیروئید در ۴۰۰۰ بیمار با گواتر ساده‌ در اصفهان

دکتر اشرف‌ امین‌الرعایا ـ دکتر شهرزاد شهیدی دکتر مسعود امینی ۱۳۷۱

 بررسی هیرسوتیسم‌ در زنان‌ ۳۰ ـ ۱۸ سال‌ در یزد و اصفهان

دکتر فاطمه‌ قاهری ـ دکتر نصرت‌ پورسینا دکتر علی مومنی ـ دکتر مسعود امینی ۱۳۷۱

اپیدمیولوژی هیپوتیروئیدی در استان‌ اصفهان

مهرداد عمادی دکتر مسعود امینی ۱۳۷۱

دیابت‌ قندی و دیالیز

دکتر امیر مجلسی ـ دکتر سیدمحمود میرحسینی دکتر مسعود امینی ۱۳۷۰

بررسی تغییرات‌ هورمونی قبل‌ و بعد از  ECT  در بیماران‌ مبتلا به‌ اسکیزوفرنیا و رابطه‌ این‌ تغییرات‌ با پاسخ‌ به‌ درمان‌ با  ECT  در بخش‌ روانپزشکی بیمارستان‌ خورشید (سال‌ ۱۳۶۸)

دکتر محسن‌ معروفی دکتر قربانعلی اسدالهی - دکتر مسعود امینی ۱۳۷۰

بررسی تغییرات‌ تستهای فونکسیون‌ تیروئید در بیماران‌ ICU

دکتر روزبه‌ نقشین‌ ـ دکتر محمدجواد احسانی دکتر مسعود امینی ۱۳۷۰

بررسی اعمال‌ جراحی ندول‌ سرد تیروئید در بیمارستانهای وابسته‌ به‌ دانشگاه‌ اصفهان

دکتر مهری نیك‌ منش‌ دکتر مسعود امینی ۱۳۷۰

بررسی ۳ ساله‌ دیابت‌ در بیمارستان‌ خورشید (در ۱۲۵ پرونده‌ مربوط‌ به‌ سالهای ۶۸ ـ ۶۷ ـ ۶۶)

مهیار صفاری ـ مرجان‌ کسائی کوپایی دکتر مسعود اميني‌ ۱۳۷۰

بررسی آماری ۲۰۰۰ مورد بیمار دیابتی در شهر اصفهان‌

دکتر حسن‌ سلمان‌ روغنی ـ دکتر سیدمحمدرضا حقایق‌زاده‌ دکتر مسعود امینی ۱۳۶۹

انفارکتوس‌ در بیماران‌ دیابتی

افسون‌ صدقی دکتر مسعود امینی ۱۳۶۹

 سیگار و سلامتی : سیگار و سیستم‌ آندوکرین‌، مقایسه‌ تغییرات‌ هورمونهای جنسی و تیروئید قبل‌ و بعد از کشیدن‌ یك‌ عدد سیگار در مردان‌ جوان‌ ایران‌

دکتر حمید صانعی دکتر مسعود امینی ۱۳۶۹

بررسی دیابت‌ در بیماران‌ بستری در  CCU

زهره‌ غفرانی ـ اعظم‌ بختیان‌ ـ فریبا شفیعی دکتر مسعود امینی ۱۳۶۹

بررسی سیر دیابت‌ و جراحی

دکتر علی اکبر اعتمادی دکتر مسعود امینی ۱۳۶۹

صفحه‌ها