پایان نامه ها

عنوان نویسنده استاد راهنما سال انتشار

بررسی بیماران‌ مبتلا به‌ دیابت‌ انسیپید مراجعه‌ کننده‌ به‌ درمانگاه‌ ملاهادی سبزواری در شهر اصفهان‌ در سال‌ ۱۳۷۲

رمضانعلی حقیقت دکتر مسعود امینی ۱۳۷۳

تعیین‌ شیوع‌ طولانی بودن‌ زمان‌  QTC  در بیماران‌ دیابتی و بررسی علل‌ آن‌ و مقایسه‌ آن‌ با گروه‌ شاهد

دکتر علی پورمقدس‌ ـ دکتر محمدرضا سمیعی نسب دکتر مسعود پورمقدس‌ ـ دکتر منصور شعله‌ور ـ دکتر مسعود امینی ۱۳۷۳

بررسی تغییرات‌ فونکسیون‌ ریه‌ در بیماران‌ هیپرتیروئیدی ـ هیپوتیروئیدی و دیابت

دکتر علیرضا دلاوری - دکتر افشین‌ جعفریان‌ - دکتر عارف‌ حسینیان‌ دکتر محمد گلشن‌ ۱۳۷۳

کاربرد تست‌ تحمل‌ گلوکز در تشخیص‌ و بیماریابی دیابت‌ در جامعه‌ اصفهان

دکتر میترا جاجرمی ـ دکتر حمیرا رشیدی دکتر مسعود امینی ۱۳۷۳

بررسی میزان‌ شیوع‌ بیماری دیابت‌ ملیتوس‌ در جامعه‌ کلیمیان‌ و ارامنه‌ اصفهان

دکتر ایمانوئل‌ خلیلی ـ دکتر سواک سوکیازیان‌ دکتر مسعود امینی ۱۳۷۳

عوارض‌ قلبی عروقی دیابت‌

دکتر سید رضا فرزانه‌ ـ دکتر مهران‌ رقاع‌ ـ دکتر زهرا سیدبنکدار دکتر علی اکبر توسلی ـ دکتر مسعود امینی ۱۳۷۳

تغییرات‌ چربی خون‌ در بیماران‌ دیابتی اصفهان

دکتر آزاده‌ نعمت‌ الهی دکتر مسعود امینی ۱۳۷۳

بررسی اپیدمیولوژیک دیابت‌ در شهر اصفهان‌ (۵۰۰۰ نمونه‌گیری)

دکتر مصطفی کاظمی ـ دکتر منصور شهپریان‌ دکتر مسعود امینی ۱۳۷۳

بررسی تظاهرات‌ دهانی در ۵۰۰ بیمار مراجعه‌ کننده‌ به‌ مرکز دیابت‌ استان‌ اصفهان‌  در سال‌ ۷۳ـ۱۳۷۲

مریم‌ صدیق‌ مهر دکتر غلامرضا جهانشاهی ۱۳۷۳

ارتباط‌ توبرکلوز و دیابت

دکتر مریم‌ خوئی دکتر عباسعلی جوادی ۱۳۷۳

مطالعه‌ تغییرات‌ غلظت‌ پارامترهای مربوط‌ به‌ متابولیسم‌ آهن‌ در بیماران‌ دبابتی متعاقب‌ هیپرگلیسمی

فرزانه‌ پاک سرشت دکتر مسیح‌اله‌ طاهر ـ دکتر علی اصغر مشتاقی ـ دکتر عبدالرحیم‌ امامی - دکتر مسعود امینی ۱۳۷۲

بررسی تغییرات‌ پارامترهای مربوط‌ به‌ متابولیسم‌ بافت‌ استخوانی شامل‌ کلسیم‌، فسفر، آلکالن‌ فسفاتاز و ایزوآنزیمهای مربوطه‌ (High and low-Mr  آلکالن‌ فسفاتاز) متعاقب هیپرگلیسمی

مژده‌ فکوری دکتر علی اصغر مشتاقی ـ دکتر مسیح‌ اله‌ طاهر ـ دکتر عبدالرحیم‌ امامی ـ دکتر مسعود امینی ۱۳۷۲

هیپوگونادیسم‌ در مردان‌ بر اساس‌ بررسی ۳۰۰ پرونده‌ از بیماران‌ مبتلا به‌ هیپوگونادیسم‌ در سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ خورشیدی

نیلوفر قدیری خورزوقی دکتر مسعود امینی ۱۳۷۲

بررسی مشکلات‌ کودکان‌ و نوجوانان‌ مبتلا به‌ دیابت‌ قندی مراجعه‌ کننده‌ به‌ مرکز تخصصی آموزشی و درمانی دیابت‌ شهر اصفهان‌ از دیدگاه‌ مادرانشان

پروانه‌ امینی مینا توتونچی ۱۳۷۲

بررسی آنمی در بیماران‌ دیابتی

دکتر احمد برومند ـ دکتر محمد افخمی اردکانی دکتر جمشید سارنج‌ ۱۳۷۲

بررسی  IDDM  در ۲۰۰,۰۰۰ دانش‌آموز شهر اصفهان‌

سوسن‌ فقیه‌ ایمانی ـ نادیا کریمی ـ آتوسا اقبال‌ نژاد ـ محمود رفعتی ـ امیرحسین صادق‌پور ـ نومهر امامی دکتر مهین‌ هاشمی پور ـ دکتر مسعود امینی ۱۳۷۲

بررسی ۴ ساله‌ موارد افزایش‌ پرولاکتین‌ سرم‌ در اصفهان

محمد گل‌ پرور دکتر مسعود امینی ۱۳۷۲

بررسی اثرات‌ دیابت‌ بر تیروئید

حمیدرضا احدی دکتر مسعود امینی ۱۳۷۲

مطالعۀ وضعیت‌ روی در سرم‌ بیماران‌ دیابتی

مژگان‌ نوریان دکتر فریدون‌ سیاسی ۱۳۷۲

بررسی آینده‌نگر در زمینه‌ کتواسیدوز دیابتی از نظر علل‌ و درمان‌ در سال‌ ۷۲ـ۱۳۷۱ در اورژانسهای داخلی دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی اصفهان

عادل‌ باقر سلیمی دکتر مسعود امینی ۱۳۷۲

صفحه‌ها