پایان نامه ها

عنوان نویسنده استاد راهنما سال انتشار

بررسی اپیدمیولوژیک دیابت‌ در شهر اصفهان‌ (۵۰۰۰ نمونه‌گیری)

دکتر مصطفی کاظمی ـ دکتر منصور شهپریان‌ دکتر مسعود امینی ۱۳۷۳

بررسی تظاهرات‌ دهانی در ۵۰۰ بیمار مراجعه‌ کننده‌ به‌ مرکز دیابت‌ استان‌ اصفهان‌  در سال‌ ۷۳ـ۱۳۷۲

مریم‌ صدیق‌ مهر دکتر غلامرضا جهانشاهی ۱۳۷۳

ارتباط‌ توبرکلوز و دیابت

دکتر مریم‌ خوئی دکتر عباسعلی جوادی ۱۳۷۳

مطالعه‌ تغییرات‌ غلظت‌ پارامترهای مربوط‌ به‌ متابولیسم‌ آهن‌ در بیماران‌ دبابتی متعاقب‌ هیپرگلیسمی

فرزانه‌ پاک سرشت دکتر مسیح‌اله‌ طاهر ـ دکتر علی اصغر مشتاقی ـ دکتر عبدالرحیم‌ امامی - دکتر مسعود امینی ۱۳۷۲

بررسی تغییرات‌ پارامترهای مربوط‌ به‌ متابولیسم‌ بافت‌ استخوانی شامل‌ کلسیم‌، فسفر، آلکالن‌ فسفاتاز و ایزوآنزیمهای مربوطه‌ (High and low-Mr  آلکالن‌ فسفاتاز) متعاقب هیپرگلیسمی

مژده‌ فکوری دکتر علی اصغر مشتاقی ـ دکتر مسیح‌ اله‌ طاهر ـ دکتر عبدالرحیم‌ امامی ـ دکتر مسعود امینی ۱۳۷۲

هیپوگونادیسم‌ در مردان‌ بر اساس‌ بررسی ۳۰۰ پرونده‌ از بیماران‌ مبتلا به‌ هیپوگونادیسم‌ در سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ خورشیدی

نیلوفر قدیری خورزوقی دکتر مسعود امینی ۱۳۷۲

بررسی مشکلات‌ کودکان‌ و نوجوانان‌ مبتلا به‌ دیابت‌ قندی مراجعه‌ کننده‌ به‌ مرکز تخصصی آموزشی و درمانی دیابت‌ شهر اصفهان‌ از دیدگاه‌ مادرانشان

پروانه‌ امینی مینا توتونچی ۱۳۷۲

بررسی آنمی در بیماران‌ دیابتی

دکتر احمد برومند ـ دکتر محمد افخمی اردکانی دکتر جمشید سارنج‌ ۱۳۷۲

بررسی  IDDM  در ۲۰۰,۰۰۰ دانش‌آموز شهر اصفهان‌

سوسن‌ فقیه‌ ایمانی ـ نادیا کریمی ـ آتوسا اقبال‌ نژاد ـ محمود رفعتی ـ امیرحسین صادق‌پور ـ نومهر امامی دکتر مهین‌ هاشمی پور ـ دکتر مسعود امینی ۱۳۷۲

بررسی ۴ ساله‌ موارد افزایش‌ پرولاکتین‌ سرم‌ در اصفهان

محمد گل‌ پرور دکتر مسعود امینی ۱۳۷۲

بررسی اثرات‌ دیابت‌ بر تیروئید

حمیدرضا احدی دکتر مسعود امینی ۱۳۷۲

مطالعۀ وضعیت‌ روی در سرم‌ بیماران‌ دیابتی

مژگان‌ نوریان دکتر فریدون‌ سیاسی ۱۳۷۲

بررسی آینده‌نگر در زمینه‌ کتواسیدوز دیابتی از نظر علل‌ و درمان‌ در سال‌ ۷۲ـ۱۳۷۱ در اورژانسهای داخلی دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی اصفهان

عادل‌ باقر سلیمی دکتر مسعود امینی ۱۳۷۲

بررسی شیوع‌ سنی، وزن‌، سابقه‌ فامیلی، نوع‌ درمان‌ و عوارض‌ بیماری دیابت‌ در بین‌ ۱۸۰۰ بیمار دیابتی مراجعه‌ کننده‌ به‌ درمانگاههای دیابت‌ در سطح‌ شهر اصفهان‌

محمد امامی ـ کسری امامی ـ مهدی حسن‌زاده‌ ـ محمود بابائیان دکتر مسعود امینی ۱۳۷۱

بررسی عوارض‌ دیررس‌ گازهای شیمیایی جنگی در جانبازان‌ استان‌ اصفهان

دکتر حمید روحی بروجنی ـ دکتر قربانعلی رحیمیان‌ دکتر مسعود امینی ۱۳۷۱

بررسی تستهای فونکسیون‌ تیروئید در ۴۰۰۰ بیمار با گواتر ساده‌ در اصفهان

دکتر اشرف‌ امین‌الرعایا ـ دکتر شهرزاد شهیدی دکتر مسعود امینی ۱۳۷۱

 بررسی هیرسوتیسم‌ در زنان‌ ۳۰ ـ ۱۸ سال‌ در یزد و اصفهان

دکتر فاطمه‌ قاهری ـ دکتر نصرت‌ پورسینا دکتر علی مومنی ـ دکتر مسعود امینی ۱۳۷۱

اپیدمیولوژی هیپوتیروئیدی در استان‌ اصفهان

مهرداد عمادی دکتر مسعود امینی ۱۳۷۱

دیابت‌ قندی و دیالیز

دکتر امیر مجلسی ـ دکتر سیدمحمود میرحسینی دکتر مسعود امینی ۱۳۷۰

بررسی تغییرات‌ هورمونی قبل‌ و بعد از  ECT  در بیماران‌ مبتلا به‌ اسکیزوفرنیا و رابطه‌ این‌ تغییرات‌ با پاسخ‌ به‌ درمان‌ با  ECT  در بخش‌ روانپزشکی بیمارستان‌ خورشید (سال‌ ۱۳۶۸)

دکتر محسن‌ معروفی دکتر قربانعلی اسدالهی - دکتر مسعود امینی ۱۳۷۰

صفحه‌ها