پایان نامه ها

عنوان نویسنده استاد راهنما سال انتشار

تعیین‌ رابطه‌ بین‌ پروتئین‌اوری و رتینوپاتی در بیماران‌ دیابتی مراجعه کننده‌ به‌ مرکز پزشکی امین‌ از ابتدای سال‌ ۱۳۷۱ تا پایان‌ سال‌ ۱۳۷۳

مجید علمداری ـ جلال‌ هاشمی دکتر مسعود امینی ۱۳۷۴

بررسی توزیع‌ فراوانی انواع‌ مختلف‌ رتینوپاتی دیابتیک و ارتباط‌ آن‌ با برخی عوامل‌ مساعدکننده‌ در بیماران‌ دیابتیک مراجعه کننده‌ به‌ مرکز تحقیقـات‌ دیابـت‌ استـان‌ اصفهان‌ از سال‌ ۱۳۷۱ لغایت‌ ۱۳۷۳

کبری احمدی ـ شهین‌ حقیقت‌ ـ زهرا رفیعی الحسینی دکتر مسعود امینی ـ دکتر علیرضا اشتری ۱۳۷۴

بررسی تأثیر مواجهه‌ به‌ سرما و گرما بر تستهای تیروئیدی کارگران‌ سالم

رضا شمس‌ ـ مسعود جعفری دکتر مسعود امینی ۱۳۷۴

بررسی میزان‌ متوسط‌ هزینه‌ درمان‌ سرپایی یک بیمار دیابتی در مرکز تحقیقات‌ دیابت‌ اصفهان‌ درسال‌ ۱۳۷۳

مریم‌ صالح‌ ـ زهرا ملایری خواه‌ لنگرودی دکتر مسعود امینی ۱۳۷۴

بررسی سابقه‌ شیوع‌ سقط‌ خودبخود، هیسترکتومی و سن‌ متوسط‌ یائسگی در مبتلایان‌ به‌ دیابت‌ مرکز دیابت‌ اصفهان‌ ۱۳۷۴

ایمان‌ روغنی ـ محمدرضا فاضل‌ ـ همایون‌ یوسفیان‌ ـ محسن‌ مصلحی دکتر مسعود امینی ۱۳۷۴

مقایسه‌ آستانه‌ شنوایی در بیماران‌ دیابتی مراجعه کننده‌ به‌ مرکز تحقیقات‌ دیابت‌ بیمارستان‌ امین‌ در مقایسه‌ با گروه‌ شاهد (افراد غیردیابتی) در تابستان‌ ۱۳۷۴

حسین‌ قربانی ـ هوشنگ‌ فلاح‌ دکتر مسعود امینی ۱۳۷۴

بررسی فراوانی نسبی Screening Bacteriuria در بیماران‌ دیابتی مراجعه کننده‌ به‌ مرکز دیابت‌ اصفهان‌ در مقایسه‌ با گروه‌ کنترل

دکتر سیدپیمان‌ پیامی دکتر مسعود امینی ۱۳۷۴

آگاهی و عملکرد بیماران‌ دیابتیک در رابطه‌ با عوارض‌ منجر به‌ جراحی این‌ عارضه‌

دکتر محمدتقی عظیمی دکتر محمد اسماعیل‌ اکبری ۱۳۷۴

بررسی ارتباط‌ بین‌ بیماری ایسکمیک قلب‌ و رتینوپاتی دیابتی در بیماران‌ دیابتی غیروابسته‌ به‌ انسولین‌ تحت‌ پوشش‌ مرکز تحقیقات‌ غدد و متابولیسم‌ اصفهان‌

سیداحمد میردامادی ـ محسن‌ اجل‌ لوئیان دکتر مسعود امینی ۱۳۷۴

بررسی خصوصیات‌ دموگرافیک و نوع‌ دیابت‌ در بیماران‌ دیابتی مبتلا به‌ کاتاراکت‌ مراجعه کننده‌   به‌ مرکز تحقیقات‌ غدد و متابولیسم‌ اصفهان‌ در سال‌ ۱۳۷۳

فرامرز الهیاری دکتر مسعود امینی ۱۳۷۴

بررسی توزیع‌ فراوانی نسبی علل‌ ثانویه‌ سنگ‌ کلیه‌ در بیماران‌ مراجعه کننده‌ به‌ کلینیک های سنگ‌ شکن‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی اصفهان‌

دکتر سیدحبیب‌ زینی لنگرودی ـ دکتر سیدامیرحسین‌ هاشمی فشارکی دکتر مسعود امینی ـ دکتر حمید مزدک ۱۳۷۴

مقایسه‌ فونکسیون‌ تیروئید در نوزادان‌ و مادران‌ در رابطه‌ با هیپوتیروئیدیسم‌ مادرزادی (بررسی امکان‌ معرفی یک متد  Scanning  برای هیپوتیروئیدیسم‌ با اندازه‌گیری  TSH)

سعید پرتوآذر دکتر بهرام‌ حقیقی ـ دکتر محمد سوزنگر ـ دکتر مسعود امینی ۱۳۷۴

بررسی میزان‌ شیوع‌ گواتر در پنج‌ شهرستان‌ استان‌ اصفهان‌ در بهار ۱۳۷۴، پس‌ از طرح‌ غنی کردن‌ از ید و مقایسه‌ آن‌ با شیوع‌ گواتر در سال‌ ۱۳۶۸

دکتر احمد محمودیان‌ ـ دکتر جعفر نصیری دکتر مسعود امینی ۱۳۷۴

مقایسه‌ رادیوگرافیهای قفسه‌ صدری در افراد دیابتی و غیردیابتی از نظر ضایعات‌ قلبی عروقی، ریوی و استخوانی

دکتر ناهید نجیمی دکتر وهاب‌ سجادیه‌ ـ دکتر مسعود امینی ۱۳۷۴

بررسی درد شکم‌ در بیماران‌ دیابتی

دکتر محمد جواد احسائی اردکانی دکتر محمدرضا زالی ۱۳۷۴

بررسی تیروتوکسیکوز در بیماران‌ مبتلا به‌ فیبریلاسیون‌ دهلیزی

دکتر ایرج‌ صالحی ابری ـ شبنم‌ خزائلی دکتر مسعود امینی ۱۳۷۳

بررسی اثر ضد دیابت‌ گیاه‌ زرشک و شنبلیله‌ و تغییرات‌ حاصله‌ بر روی فعالیت‌  آنزیم‌ هگزوکیناز در راتهای سالم‌ و دیابتی شده‌ با آلوکسان

نرگس‌ نصر دکتر بهرام‌ حقیقی ـ دکتر محمد سوزنگر ـ دکتر مسعود امینی ۱۳۷۳

تغییرات‌ قند خون‌ و فعالیت‌ آنزیم‌ هگزوکیناز در راتهای سالم‌ و دیابتی شده‌ با آلوکسان‌ متعاقب‌ مصرف‌ گیاه‌ مریم‌ گلی

لیلا اردشیر دکتر بهرام‌ حقیقی ـ دکتر محمد سوزنگر ـ دکتر مسعود امینی ۱۳۷۳

هیپوگونادیسم‌ هیپوگونادوتروپیک

مجید صفدری ـ ایرج‌ عاکف‌ ـ معبود بهاری دکتر مسعود امینی ۱۳۷۳

بررسی میزان‌ آگاهی و چگونگی عملکرد و همچنین‌ وضعیت‌ قند و چربی خون‌، هورمونهای تیروئید و رشد در اطفال‌ دیابتیک مراجعه‌ کننده‌ به‌ مرکز تحقیقاتی دیابت‌ اصفهان‌ ۱۳۷۳ـ۱۳۷۱

محمدصادق‌ پور مهدی ـ سکینه‌ کدخدازاده‌ دکتر مهین‌ هاشمی پور ۱۳۷۳

صفحه‌ها