پایان نامه ها

عنوان نویسنده استاد راهنما سال انتشار

آگاهی و عملکرد بیماران‌ دیابتیک در رابطه‌ با عوارض‌ منجر به‌ جراحی این‌ عارضه‌

دکتر محمدتقی عظیمی دکتر محمد اسماعیل‌ اکبری ۱۳۷۴

بررسی ارتباط‌ بین‌ بیماری ایسکمیک قلب‌ و رتینوپاتی دیابتی در بیماران‌ دیابتی غیروابسته‌ به‌ انسولین‌ تحت‌ پوشش‌ مرکز تحقیقات‌ غدد و متابولیسم‌ اصفهان‌

سیداحمد میردامادی ـ محسن‌ اجل‌ لوئیان دکتر مسعود امینی ۱۳۷۴

بررسی خصوصیات‌ دموگرافیک و نوع‌ دیابت‌ در بیماران‌ دیابتی مبتلا به‌ کاتاراکت‌ مراجعه کننده‌   به‌ مرکز تحقیقات‌ غدد و متابولیسم‌ اصفهان‌ در سال‌ ۱۳۷۳

فرامرز الهیاری دکتر مسعود امینی ۱۳۷۴

بررسی توزیع‌ فراوانی نسبی علل‌ ثانویه‌ سنگ‌ کلیه‌ در بیماران‌ مراجعهکننده‌ به‌ کلینیکهای سنگ‌شکن‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی اصفهان‌

دکتر سیدحبیب‌ زینی لنگرودی ـ دکتر سیدامیرحسین‌ هاشمی فشارکی دکتر مسعود امینی ـ دکتر حمید مزدک ۱۳۷۴

مقایسه‌ فونکسیون‌ تیروئید در نوزادان‌ و مادران‌ در رابطه‌ با هیپوتیروئیدیسم‌ مادرزادی (بررسی امکان‌ معرفی یک متد  Scanning  برای هیپوتیروئیدیسم‌ با اندازه‌گیری  TSH)

سعید پرتوآذر دکتر بهرام‌ حقیقی ـ دکتر محمد سوزنگر ـ دکتر مسعود امینی ۱۳۷۴

بررسی میزان‌ شیوع‌ گواتر در پنج‌ شهرستان‌ استان‌ اصفهان‌ در بهار ۱۳۷۴، پس‌ از طرح‌ غنی کردن‌ از ید و مقایسه‌ آن‌ با شیوع‌ گواتر در سال‌ ۱۳۶۸

دکتر احمد محمودیان‌ ـ دکتر جعفر نصیری دکتر مسعود امینی ۱۳۷۴

مقایسه‌ رادیوگرافیهای قفسه‌ صدری در افراد دیابتی و غیردیابتی از نظر ضایعات‌ قلبی عروقی، ریوی و استخوانی

دکتر ناهید نجیمی دکتر وهاب‌ سجادیه‌ ـ دکتر مسعود امینی ۱۳۷۴

بررسی درد شکم‌ در بیماران‌ دیابتی

دکتر محمد جواد احسائی اردکانی دکتر محمدرضا زالی ۱۳۷۴

بررسی تیروتوکسیکوز در بیماران‌ مبتلا به‌ فیبریلاسیون‌ دهلیزی

دکتر ایرج‌ صالحی ابری ـ شبنم‌ خزائلی دکتر مسعود امینی ۱۳۷۳

بررسی اثر ضددیابت‌ گیاه‌ زرشک و شنبلیله‌ و تغییرات‌ حاصله‌ بر روی فعالیت‌  آنزیم‌ هگزوکیناز در راتهای سالم‌ و دیابتی شده‌ با آلوکسان

نرگس‌ نصر دکتر بهرام‌ حقیقی ـ دکتر محمد سوزنگر ـ دکتر مسعود امینی ۱۳۷۳

تغییرات‌ قند خون‌ و فعالیت‌ آنزیم‌ هگزوکیناز در راتهای سالم‌ و دیابتی شده‌ با آلوکسان‌ متعاقب‌ مصرف‌ گیاه‌ مریم‌ گلی

لیلا اردشیر دکتر بهرام‌ حقیقی ـ دکتر محمد سوزنگر ـ دکتر مسعود امینی ۱۳۷۳

هیپوگونادیسم‌ هیپوگونادوتروپیک

مجید صفدری ـ ایرج‌ عاکف‌ ـ معبود بهاری دکتر مسعود امینی ۱۳۷۳

بررسی میزان‌ آگاهی و چگونگی عملکرد و همچنین‌ وضعیت‌ قند و چربی خون‌، هورمونهای تیروئید و رشد در اطفال‌ دیابتیک مراجعه‌ کننده‌ به‌ مرکز تحقیقاتی دیابت‌ اصفهان‌ ۱۳۷۳ـ۱۳۷۱

محمدصادق‌ پور مهدی ـ سکینه‌ کدخدازاده‌ دکتر مهین‌ هاشمی پور ۱۳۷۳

بررسی بیماران‌ مبتلا به‌ دیابت‌ انسیپید مراجعه‌ کننده‌ به‌ درمانگاه‌ ملاهادی سبزواری در شهر اصفهان‌ در سال‌ ۱۳۷۲

رمضانعلی حقیقت دکتر مسعود امینی ۱۳۷۳

تعیین‌ شیوع‌ طولانی بودن‌ زمان‌  QTC  در بیماران‌ دیابتی و بررسی علل‌ آن‌ و مقایسه‌ آن‌ با گروه‌ شاهد

دکتر علی پورمقدس‌ ـ دکتر محمدرضا سمیعی نسب دکتر مسعود پورمقدس‌ ـ دکتر منصور شعله‌ور ـ دکتر مسعود امینی ۱۳۷۳

بررسی تغییرات‌ فونکسیون‌ ریه‌ در بیماران‌ هیپرتیروئیدی ـ هیپوتیروئیدی و دیابت

دکتر علیرضا دلاوری - دکتر افشین‌ جعفریان‌ - دکتر عارف‌ حسینیان‌ دکتر محمد گلشن‌ ۱۳۷۳

کاربرد تست‌ تحمل‌ گلوکز در تشخیص‌ و بیماریابی دیابت‌ در جامعه‌ اصفهان

دکتر میترا جاجرمی ـ دکتر حمیرا رشیدی دکتر مسعود امینی ۱۳۷۳

بررسی میزان‌ شیوع‌ بیماری دیابت‌ ملیتوس‌ در جامعه‌ کلیمیان‌ و ارامنه‌ اصفهان

دکتر ایمانوئل‌ خلیلی ـ دکتر سواک سوکیازیان‌ دکتر مسعود امینی ۱۳۷۳

عوارض‌ قلبی عروقی دیابت‌

دکتر سید رضا فرزانه‌ ـ دکتر مهران‌ رقاع‌ ـ دکتر زهرا سیدبنکدار دکتر علی اکبر توسلی ـ دکتر مسعود امینی ۱۳۷۳

تغییرات‌ چربی خون‌ در بیماران‌ دیابتی اصفهان

دکتر آزاده‌ نعمت‌ الهی دکتر مسعود امینی ۱۳۷۳

صفحه‌ها