پایان نامه ها

عنوان نویسنده استاد راهنما سال انتشار

بررسی شیوع‌ گواتر در دانش‌آموزان‌ دختر و پسر ۱۸-۶ ساله‌ شهر اصفهان‌ در سال‌ تحصیلی ۷۶ و مقایسه‌ آن‌ با سال‌ ۱۳۶۸ و اندازه‌گیری ید ادرار در این‌ دانش‌آموزان‌

دکتر انیس‌ فرد موسوی ـ دکتر زهره‌ صناعت‌ ـ دکتر حبیب‌ اله‌ نقدی دکتر اشرف‌ امین‌الرعایا ۱۳۷۷

بررسی وضعیت‌ Intake ید و رابطه‌ اندازه تیروئید با میزان‌ ید دریافتی در خانمهای حامله‌ ۸ سال‌ پس‌ از توزیع‌ موفق‌ نمک یددار در شهر اصفهان‌

دکتر محمد مجلسی ـ دکتر امین‌ امینی دکتر حسن‌ رضوانیان‌ ۱۳۷۷

بررسی فاصله‌ زمانی بین‌ درمان‌ با ید رادیواکتیو و بروز هیپوتیروئیدیسم‌ ناشی از آن‌ در بیماران‌ مبتلا به‌ پرکاری تیروئید مراجعه کننده‌ به‌ درمانگاههای آموزشی غدد در سالهای ۷۶-۷۰

مهرناز مجیدی دکتر مسعود امینی ۱۳۷۷

بررسی سطح‌ خونی  HbA1c  در بیماران‌ غیر دیابتی مبتلا به‌ فشار خون‌ اولیه‌ و مقایسه‌ آن‌ با  گروه‌ کنترل‌ غیردیابتی غیر فشارخونی که‌ از نظر سن‌ و جنس‌ و سایر ریسک فاکتورهای موثر در فشارخون‌ با یکدیگر همسان‌ شده‌اند. در مراجعین‌ به‌ مطب‌ پزشکان‌ عمومی و مرکز قلب‌ و عروق‌ در سال‌ ۱۳۷۶

مریم‌ محمدی دکتر مسعود امینی ۱۳۷۷

بررسی ارتباط‌ سطح‌ فروکتوز آمین‌ با کنترل‌ میان‌ مدت‌ دیابت‌ و برخی از پارامترهای بیوشیمیایی خون

سارنگ‌ یونسی دکتر بهجت‌ السادات‌ مؤیدی ـ دکتر محسن‌ آنی ۱۳۷۷

بررسی ارتباط‌ بین‌ پرکاری و کم کاری تیروئید با اختلال‌ متابولیسم‌ گلوکز

فرزانه‌ اثنی عشری دکتر حسن‌ رضوانیان ۱۳۷۶

بررسی مقایسـه‌ای نگرش‌ به‌ کیفیت‌ زندگی بیماران‌ دیابتی تحت‌ درمان‌ با انسولین مراجعه کننده‌ به‌ مرکز تحقیقاتی، آموزشی درمانی دیابت‌ با گروه‌ شاهد در شهر اصفهان  سال‌ ۱۳۷۵

فریبا هاشمی حفظ‌ آباد دکتر محمدکریم‌ شهرزاد ۱۳۷۶

بررسی شیوع‌ گواتر در دانش‌ آموزان‌ منطقه‌ دهاقان‌ بر اساس‌ میانگین‌ ید ادرار در مهر ماه‌ ۱۳۷۶

محبوبه‌ شیرعلیزاده‌ دکتر حسن‌ رضوانیان‌ ۱۳۷۶

بررسی فراوانی نسبی عفونتهای قارچی جلدی در بیماران‌ دیابتی مراجعه کننده‌ به‌ مرکز غدد و متابولیسم‌ اصفهان‌

اسکندر زینالی دکتر شهلا شادزی ـ دکتر مسعود امینی ـ دکتر عباس‌ کرباسیان ۱۳۷۶

تعیین توزیع فراوانی بیماری دیابت براساس خصوصیات دموگرافیک، ریسک فاکتورها و عوارض در دو منطقه بهداشتی ـ درمانی نجف آباد «مرکز امام موسی کاظم(ع) شهری و قلعه سفید روستایی» در سال ۱۳۷۵

علیرضا چناری دکتر علی کچویی ۱۳۷۶

بررسی ارتباط‌ بین‌ ماکولار ادما با نوع‌ دیابت‌، سطح‌  HbA1c، لیپیدهای خونی و فشار خون‌ در بیماران‌ دیابتی مبتلا به‌ رتینوپاتی دیابتیک در مرکز تحقیقات‌ غدد اصفهان‌ از ۱۳۷۱ تا خرداد ۱۳۷۶

دکتر مهدی شاعری دکتر حشمت‌ اله‌ قنبری ۱۳۷۶

مقایسه‌ بیماران‌ گریوز سیگاری و غیر سیگاری مراجعه کننده‌ به‌ کلینیک غدد بیمارستانهای الزهرا و خورشید

دکتر مهین‌ نامجو ـ دکتر پروانه‌ رشیدی دکتر مسعود امینی ـ دکتر حیدرعلی معینی ۱۳۷۶

بررسی میزان‌ شیوع‌ گواتر و ارتباط‌ وجود گواتر با سن‌، قد، وزن‌، جنس‌ و میزان‌ ید ادرار در کودکان‌ سنین‌ ۳ تا ۶ سال‌ مهد کودک های شهر اصفهان‌ در سال‌ ۱۳۷۵

دکتر نیلوفر قدیری ـ دکتر آرزو منتظری دکتر مسعود امینی ۱۳۷۶

مقایسه‌ CBC در بیماران‌ هیپر و هیپوتیروئید با گروه‌ شاهد

ملیکه‌ رضازاده‌ دکتر اشرف‌ امین‌الرعایا ۱۳۷۶

مقایسه‌ شیوع‌ استرسهای روانی تا قبل‌ از تشخیص‌ دیابت‌ قندی وابسته‌ به‌ انسولین‌ در کودکان‌ دیابتیک اصفهان‌ و گروه‌ شاهد (بهمن‌ و اسفند ۷۵)

مهرداد کلهرودی ـ محمد صادق‌ تقوی دکتر سرور آرمان‌ ـ دکتر مسعود امینی ۱۳۷۶

بررسی توزیع فراوانی بیماران مبتلا به پای دیابتی Diabetic Foot برحسب چگونگی شروع عارضه، سن و جنس و رابطه بین قد، طول مدت دیابت، مصرف سیگار، فشار خون، رعایت نکات بهداشتی و آموزش در مراجعه کنندگان به مراکز پزشکی خورشید، الزهرا(س) و امین در سال ۱۳۷۵

عفت باقری، مژگان لقمانی خوزانی دکتر علی کچویی ۱۳۷۶

مقایسه‌ رشد کودکان‌ دیابتی مرکز دیابت‌ با رشد کودکان‌ غیر دیابتی شهر اصفهان‌ و پیگیری شش‌ ماهه آن

آمنه‌ باریکانی ـ فاطمه‌ مقیمی اسفندآبادی دکتر آلاله‌ قیصری ۱۳۷۶

شیوع هیپوتیروئیدی مادرزادی در ۵۰۰ نوزاد متولد شده در بیمارستانهای شریعتی عسگریه، عیسی بن مریم (ع) در سال ۱۳۷۱ و ارتباط هورمونهای تیروئیدی با وزن و قد موقع تولد، دور سر و ضرایب آپکار

دکتر مهرداد حسین پور دکتر مسعود امینی ۱۳۷۵

بررسی ارتباط‌ فشار خون‌ متوسط‌ با دیابت‌ وابسته‌ به‌ انسولین‌ در کودکان‌ ۵ الی ۱۵ ساله‌ مراجعه کننده‌ به‌ مرکز تحقیقات‌ دیابت‌ اصفهان‌ در شش‌ ماهه‌ اول‌ سال‌ ۱۳۷۵

آرش‌ قلمکارپور ـ علیرضا پهلوان‌ صباغ‌ دکتر مهین‌ هاشمی پور ـ دکتر آلاله‌ قیصری ۱۳۷۵

بررسی درصد فراوانی هایپرتانسیون‌ در بیمـاران‌ دیابتی غیر وابستـه‌ به‌ انسولین‌ برحسـب‌  سـن‌ و جنـس‌ و مقایسـه‌ با گـروه‌ کنترل‌ و همچنین‌ رابطـه‌ چاقی ـ هایپرتانسیون‌ ـ دیابت‌ غیر وابسته‌ به‌ انسولین‌ در بیماران‌ دیابتی مراجعه کننده‌ به‌ مرکز دیابت‌ اصفهان‌ از آذرماه‌ ۱۳۷۳ الی آذر ماه‌ ۱۳۷۴

محمد رفیعی ـ مسعود روحانی منش‌ ـ محمد باقری دکتر مسعود امینی ۱۳۷۵

صفحه‌ها