پایان نامه ها

عنوان نویسنده استاد راهنما سال انتشار

بررسی تغییرات تست عملکرد ریه و ارتباط آن با نوروپاتی اتونوم قلب و عروق در بیماران دیابتی نوع ۲

دکتر ناصر خمیسی دکتر مسعود امینی ـ دکتر تورج روشن ضمیر ـ دکتر حمید صانعی ۱۳۸۴

مقایسه کنترل قند خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۱ در دو گروه با و بدون گلوکومتر در مرکز تحقیقات غدد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

حسین نژاد نیک دکتر مهدی سالک ۱۳۸۴

بررسی شیوع کمبود ویتامین D در دبیرستانهای شهر اصفهان در زمستان ۱۳۸۲

دکتر رضا حیدرپور ـ دکتر محمد موسوی دکتر مسعود امینی ـ دکتر اشرف امین ‌الرعایا ۱۳۸۴

مقایسه‌ تغییرات‌ آترواسکلروتیک (پلاک، تنگی، ضخامت‌ انتیماومدیا) در شریان‌ کاروتید در بیماران‌ دیابتی تیپ‌ دو و در افراد سالم‌ تابستان‌ ۱۳۸۳

دکتر مژگان‌ نصری فر دکتر علی حکمت‌ نیا ۱۳۸۳

نمره‌ عملکرد خانواده‌ و رضایت‌ زناشویی در سه‌ گروه‌ افراد سالم‌ و دیابتی و دیالیزی مقایسه‌ آنها با هم‌ در مرکز تحقیقات‌ درمانی صدیقه‌ طاهره‌ شهر اصفهان‌ در سال‌ ۱۳۸۳

نسرین‌ حیدری ـ زهرا جان‌ نثاری دکتر سرور آرمان‌ ـ دکتر مسعود امینی ۱۳۸۳

بررسی مقایسه‌ای سطح‌ سرمی  HbA1c  در افراد غیردیابتی مبتلا به‌ بیماری عروق‌ کرونر با افراد غیردیابتی غیر مبتلا به‌ بیماری عروق‌ کرونر در بیماران‌ مراجعه کننده‌ به‌ بیمارستان‌ شهید چمران‌ در سال‌ ۱۳۸۲

محبوبه‌ حقوقی ـ مریم‌ حاجی حسن‌ خوانساری دکتر علی پور مقدس‌ ـ دکتر مسعود امینی ـ دکتر مسعود پورمقدس ۱۳۸۳

بررسی شاخص‌های آناتومی و ضایعات‌ پاتولوژی غده‌ تیروئید در بالغین‌ شهرستان‌ اصفهان‌ (انجام‌ شده‌ بر روی ۲۵۱ مورد اتوپسی تهیه‌ شده‌ در مرکز پزشکی قانونی شهرستان‌ اصفهان‌ طی سالهای ۷۹ تا ۸۰)

حامدمهدی نژاد گرجی ـ سیدمیثم‌ موسوی ـ مینو رمضان‌زاده‌ - ثمانه‌ احمدیان‌ مقدم‌ دکتر ابراهیم‌ اسفندیاری ۱۳۸۳

بررسی اختلال‌ لیپیدها در عوارض‌ ماکروواسکولار و میکروواسکولار دیابت‌ وابسته‌ به‌ انسولین‌ در سال‌ ۱۳۸۲

سحرناز اردلان‌ نژاد دکتر مسعود امینی ـ دکتر معصومه‌ صادقی ۱۳۸۲

بررسی ارزش سونوگرافی در تشخیص اولیه بدخیمی ندولهای تیروئید در بیمارستان خورشید

سید حمیدرضا سجادیه دکتر سید وهاب سجادیه - دکتر اشرف امین الرعایا ۱۳۸۲

بررسی ارتباط نمای سونوگرافیک پانکراس با تست حساسیت انسولین در زمان انجام OGTT کودکان مبتلا به بتاتالاسمی ماژور در دهه دوم زندگی

دکتر بابک منیعی دکتر مهین هاشمی پور - دکتر رؤیا کلیشادی ۱۳۸۲

بررسی فراوانی نسبی عفونت هلیکوباکترپیلوری در کودکان دیابتی مراجعه کننده به مرکز دیابت بیمارستان امین و بررسی تأثیر درمان در آنها در سال ۱۳۸۱

دکتر سیدحسین سعادت دکتر بهزاد شمس- دکتر مهین هاشمی پور - دکتر سید محمد حسن امامی - دکتر زهرا عبدیزدان ۱۳۸۲

بررسی شیوع بالینی سندرم تخمدان پلی کیستیک در دختران ۱۸-۱۴ ساله دبیرستانهای شهر اصفهان در سال ۸۲-۱۳۸۱

فهیمه احمدی - سیلوا هوسپیان دکتر مهین هاشمی پور ۱۳۸۲

بررسی تأثیر بروموکریپتین بر روی کنترل قند خون در بیماران چاق مبتلا به دیابت Type II مراجعه کننده به مرکز دیابت بیمارستان امین

دکتر مجید رمضانی دکتر مسعود امینی ـ دکتر اشرف امین الرعایا ۱۳۸۱

بررسی مقایسه‌ای سطح‌ سرمی  DHEA  در گلوکوکورتیکوئیدتراپی خوراکی و استنشاقی در بیماران‌ آسمی

پیمان‌ فروزنده‌ ـ احمد نبی دکتر مسعود امینی ـ دکتر تورج‌ روشن‌ ضمیر ۱۳۸۱

استفاده از  T3 ،T4 و TSH در هیپوتیروئیدی اولیه به عنوان شاخصی جهت برآورد مقدار لازم لووتیروکسین برای درمان جایگزین

سحر وحدت‌ دکتر مسعود امینی ۱۳۸۱

بررسی عوامل‌ خطرساز بیماریهای قلبی عروقی در کودکان‌ دیابتیک نوع‌ یک، تحت‌ پوشش‌ مرکز تحقیقات‌ غدد و متابولیسم‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی اصفهان‌ در سال‌ ۱۳۸۰

نرگس‌ صادقی دکتر زهرا عبدیزدان‌ ـ خانم‌ مرضیه‌ حسن‌ پور ـ خانم‌ مریم‌ معروفی ۱۳۸۱

بررسی اثر پنتوکسی فیلین‌ بر پروتئینوری نفروپاتی دیابتی و مقایسه آن‌ با کاپتوپریل‌ در بیماران‌ مبتلا به‌ دیابت‌ تیپ‌ ۲

دکتر تقی امیریانی دکتر حسن‌ رضوانیان ۱۳۸۰

مسمومیت با آلومینیم و ارتباط آن با فونکسیون غده تیروئید در رات

دکتر محمدرضا نعمانی راد دکتر علی اصغر مشتاقی ـ دکتر محسن آنی ـ دکتر مسیح‌اله طاهر ـ دکتر حشمت اله اروجی ۱۳۸۰

بررسی اثر کلروکین‌ بر قند خون‌ ناشتا و هموگلوبین‌ گلیکوزیله‌ در بیماران‌ دیابتی غیروابسته‌ به انسولین‌ مراجعه کننده‌ به‌ مرکز تحقیقات‌ غدد و متابولیسم‌ اصفهان‌ در سال‌ ۷۹-۱۳۷۸‌

منیژه‌ محمدی دکتر مسعود امینی ـ دکتر تقی قفقازی ۱۳۷۹

ارتباط‌ بین‌ قند خون‌ و قند بزاق‌ در افراد سالم

فرشاد نیکویی دکتر مهین‌ هاشمی پور ۱۳۷۹

صفحه‌ها