پایان نامه ها

عنوان نویسنده استاد راهنما سال انتشار

بررسی هماهنگی روش اولتراسونوگرافی و اسکن رادیو ایزوتوپ در طرح غربالگری تیروئید در کودکان مبتلا به هیپوتیروئید مادرزادی اسکرین شده

مینا کرمانی القریشی دکتر مهین هاشمی پور ۱۳۸۶

کاربرد درخت رده بندی برای پیشگویی رتینوپاتی دیابتيک و مقایسه با مدل تابع تشخیص در بیماران دیابتی نوع ۲ مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت اصفهان

اصغر زارع رحیمی آبادی دکتر سیدمحسن حسینی – دکتر مهدی تذهیبی ۱۳۸۶

بررسی اثر درمان با DHEA بر حساسیت به انسولين در بیماران مبتلا به اختلال تحمل قند

دکتر افسانه طلایی دکتر مسعود امینی ۱۳۸۶

اثر درمانی ویتامین  D در تغییرات مقاومت به انسولین افراد سالمند

دکتر مژگان کاویانی دکتر مسعود امینی ۱۳۸۶

بررسی مقایسه ای سطح سرمی آهن، مس و روی در افراد مبتلا به سفیدی زودرس موها با افراد شاهد

حمید رضا وکیلیان دکتر فرحناز فاطمی - دکتر ذبیح اله شاه مرادی - دکتر مسعود امینی ۱۳۸۵

بررسی شیوع کمبود ویتامین D در نوزادان ترم متولد شده در شهر اصفهان در سال ۱۳۸۴

دکتر عباس غیرتمند دکتر مهدی سالک ۱۳۸۵

بررسی مقایسه ای BMI و WHR در پیشگویی شدت بیماری عروق کرونر از لحاظ آنژیوگرافی در بیمارانی که در بهار ۸۴ در بیمارستان چمران  تحت این عمل قرار گرفته اند

فاطمه سالاری فر دکتر معصومه صادقی - دکتر منصور سیاوش ۱۳۸۵

بررسی اثر متفورمین بر سطح هموسیستئین سرم در خانمهای مبتلا به PCOS

دکتر کبری روحی گیلانی دکتر مسعود امینی ۱۳۸۵

بررسی اثر اسفرزه بر روی کینتیک جذب کربوهیدراتها در بیماران دیابتیک نوع دو

مریم صالحیون دکتر منصور سیاوش - دکتر مسعود امینی ۱۳۸۵

مقایسه اثر ویتامین C خوراکی و جم فیبروزیل در افزایش HDL سرم بیماران دیابتی تیپ دو

دکتر منصور سیاوش دکتر مسعود امینی ۱۳۸۵

بررسی وجود اختلال عضلات تنفسی در بیماران دیابتی مبتلا به کاهش ظرفیت های تنفسی در مقایسه با بیماران دیابتی با ظرفیتهای تنفسی طبیعی

فرزانه نادری تهرانی دکتر محمد گلش ۱۳۸۴

تعیین تاثیر فاز اول درمان پریودنتال بر میزان قند خون بیماران دیابتیک نوع دوم

مریم محمدی دکتر شیرین امینی ۱۳۸۴

بررسی اختلال ظرفیت انتشار ریوی گاز منواکسیدکربن در بیماران با سابقه ۵ تا ۱۰ سال ابتلاء به دیابت که مبتلا به اختلال عملکرد ریه هستند

محمدرضا ساوج دکتر محمد گلشن ـ دکتر مسعود امینی ۱۳۸۴

بررسی مقایسه ای پلی مرفیسم کدون شروع کننده رسپتور ویتامین D در بیماران دیابتی تیپ ۱

محبوبه سترگی دکتر مسعود امینی - دکتر زهرا پور نقشبند ۱۳۸۴

بررسی تغییرات تست عملکرد ریه و ارتباط آن با نوروپاتی اتونوم قلب و عروق در بیماران دیابتی نوع ۲

دکتر ناصر خمیسی دکتر مسعود امینی ـ دکتر تورج روشن ضمیر ـ دکتر حمید صانعی ۱۳۸۴

مقایسه کنترل قند خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۱ در دو گروه با و بدون گلوکومتر در مرکز تحقیقات غدد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

حسین نژاد نیک دکتر مهدی سالک ۱۳۸۴

بررسی شیوع کمبود ویتامین D در دبیرستانهای شهر اصفهان در زمستان ۱۳۸۲

دکتر رضا حیدرپور ـ دکتر محمد موسوی دکتر مسعود امینی ـ دکتر اشرف امین ‌الرعایا ۱۳۸۴

مقایسه‌ تغییرات‌ آترواسکلروتیک (پلاک، تنگی، ضخامت‌ انتیماومدیا) در شریان‌ کاروتید در بیماران‌ دیابتی تیپ‌ دو و در افراد سالم‌ تابستان‌ ۱۳۸۳

دکتر مژگان‌ نصری فر دکتر علی حکمت‌ نیا ۱۳۸۳

نمره‌ عملکرد خانواده‌ و رضایت‌ زناشویی در سه‌ گروه‌ افراد سالم‌ و دیابتی و دیالیزی مقایسه‌ آنها با هم‌ در مرکز تحقیقات‌ درمانی صدیقه‌ طاهره‌ شهر اصفهان‌ در سال‌ ۱۳۸۳

نسرین‌ حیدری ـ زهرا جان‌ نثاری دکتر سرور آرمان‌ ـ دکتر مسعود امینی ۱۳۸۳

بررسی مقایسه‌ای سطح‌ سرمی  HbA1c  در افراد غیردیابتی مبتلا به‌ بیماری عروق‌ کرونر با افراد غیردیابتی غیر مبتلا به‌ بیماری عروق‌ کرونر در بیماران‌ مراجعه کننده‌ به‌ بیمارستان‌ شهید چمران‌ در سال‌ ۱۳۸۲

محبوبه‌ حقوقی ـ مریم‌ حاجی حسن‌ خوانساری دکتر علی پور مقدس‌ ـ دکتر مسعود امینی ـ دکتر مسعود پورمقدس ۱۳۸۳

صفحه‌ها