پایان نامه ها

عنوان نویسنده استاد راهنما سال انتشار

بررسی تأثیر بروموکریپتین روی قند خون بیماران پره دیابتیک

سعید حسین خلیل زاده ۱۳۹۰

بررسی و مقایسه عملکردهای شناختی و اجرایی در بیماران دیابتی نوع دو و بیماران پیش دیابتی

مرضیه نظری بدیع دکتر کریم عسگری ۱۳۹۰

بررسی چگونگی کنترل درمان در بیماران مبتلا به دیابت ملیتوس نوع ۱ مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد  و متابولیسم اصفهان

مسیح عرفانی دکتر مسعود امینی - دکترسیدمحمود میرحسینی ۱۳۹۰

بررسی مقایسه ای سطح سرمی SHBG در سه گروه افراد دیابتی تیپ ۲، IGT و نرمال

اسماعیل زمانی دکتر مسعود امینی - دکتر علی اصغر پیله وریان ۱۳۹۰

بررسی و تحلیل هزینه های مستقیم پزشکی بیماری دیابت غیروابسته به انسولین در ایران؛ یک مطالعه گذشته نگر

زهرا برومند دکتر ابوالفضل اصلانی - دکتر مسعود امینی ۱۳۸۹

بررسی اختلال عملکرد اندوتلیوم در نوزادان هیپوتیروئیدی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان

الهام هاشمی دهکردی دکتر مهین هاشمی پور ۱۳۸۹

رابطه توزیع فراوانی پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی rs 1111875 و rs 10811661 به ترتیب در ژن های HHEXو COKN2 A/B با دیابت نوع دو و بررسی پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی rs 7754840 در ژن CDKAL1 در بیماران مراجعه کننده به مرکز غدد و متابولیسم اصفهان

یاسر منصوری دکتر رسول صالحی ۱۳۸۹

بررسی اثر دگزامتازون خوراکی بر تست تحمل گلوکز خوراکی در افراد در خطر بالای بروز دیابت تیپ دو

دکتر نادر طاهری دکتر مسعود امینی - دکتر اشرف امین الرعایا ۱۳۸۹

بررسی اثر عصاره گیاه خارمریم (Milk thistle) در درمان نفروپاتی دیابتی در بیماران مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم صدیقه طاهره (س)

دکتر علی میرزاپور دکتر حسن رضوانیان - دکتر علی کچویی ۱۳۸۹

بررسی اثر ویتامین D و یا کلسیم بر روی مقاومت به انسولین در بیماران پره دیابت فامیل درجه یک فرد مبتلا به دیابت تیپ دو در مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۳۸۹

دکتر بیژن ایرج دکتر مسعود امینی ۱۳۸۹

بررسی شیوع هیپوگنادیسم در مردان مبتلا به دیابت نوع ۲ و تأثیر جایگزینی تستوسترون بر اندکس های متابولیک

دکتر محمدرضا میرزایی دکتر مسعود امینی ۱۳۸۸

بررسی اثر بخشی سالسالات بر قند خون و مقاومت به انسولین در بیماران دیابتی و پره دیابتی

دکتر الهام فقیه ایمانی دکتر مسعود امینی - دکتر حسن رضوانیان ۱۳۸۸

جهش های احتمالی ژن تیروئید پراکسیداز در کودکان مبتلا به کم کاری مادرزادی دائمی تیروئید در استان اصفهان

دکتر فهمیه سهیلی پور دکتر مهین هاشمی پور ۱۳۸۸

بررسی فعالیت ترانسپورت سدیم لیتیوم (SLC) اریتروسیت خانواده درجه ۱ افراد دیابتی در مقایسه با افراد دیابتی مستعد به دیابت و افراد نرمال 

غلامرضا آذرکمند دکتر محسن آنی - دکتر مسعود امینی - دکترصمد اکبرزاده ۱۳۸۸

کاربرد مدل اثرات آمیخته خطی تعمیم یافته در بررسی روند تغییرات سطح کراتینین و عوامل مرتبط با آن در بیماران دیابتی نوع ۲ مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم اصفهان طی سال های ۱۳۸۶-۱۳۷۶

ساره روستا دکتر سیدمحسن حسینی ۱۳۸۸

مقایسه اختلالات تیروئید در افراد زیر ۱۸ سال مبتلا به دیابت تیپ ۱ مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم حضرت صدیقه طاهره (س) شهر اصفهان با افراد سالم در سال ۸۸-۱۳۸۷

سمانه خان پور اردستانی دکتر نوشین خلیلی ۱۳۸۸

مقایسه میزان آنزیم اداری
N-acetyl-beta-D-glucosaminidase‪(NAG)‬ و دفع آلبومین در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ و اختلال تحمل گلوکز

الهه صفایی دکتر مجتبی بهشتی تبار - دکتر مسعود امینی ۱۳۸۸

بررسی دیدگاه بیمار، خانواده و کادر درمانی از مواقع کنترل قند خون در مراکز دیابت شهر اصفهان ۱۳۸۶

فرانک شفیعی ناهید شاهقلیان – دکتر مسعود امینی – پروانه امینی ۱۳۸۷

بررسی میزان رعایت دستورات دارویی در بیماران دیابتی نوع ۲ و اثربخشی یک روش مداخله ای در مرکز غدد و متابولیسم اصفهان در سال ۱۳۸۶

شادی فرسایی دکتر علی محمد سبزقبایی – دکتر مسعود امینی – دکتر امیر زرگرزاده ۱۳۸۷

بررسی تأثیر روی در مقایسه با دارونما بر میکروآلبومینوری در بیماران مبتلا به دیابت نوع دوم که در پاییز و زمستان ۸۶ به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مراجعه نموده اند

محمود پرهام دکتر مسعود امینی ۱۳۸۷

صفحه‌ها