رفتن به محتوای اصلی
x

پیشرفت طرح تولید قلم های یک بار مصرف تزریق انسولین

با توجه به تکمیل تولید نمونه های آزمایشی قلم های تزریق انسولین توسط شرکت ویستا دانش امید، بزودی آزمایش های مختلف مرتبط با وضعیت عملکرد و رضایت کاربران از قلم های تولیدی آغاز خواهد گردید. در مرحله فعلی، این قلمها برای تزریق انواع انسولینهای انسانی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.