رفتن به محتوای اصلی
x

واحد تغذیه و رژیم درمانی

 

1-     مشاوره و رژيم درماني بيماران ديابت تيپ I

2-     مشاوره و رژيم درماني بيماران ديابت تيپ II

3-     مشاوره و رژيم درماني بيماران ديابت بارداري

4-     آموزش شمارش كربوهيدرات

5-     تشكيل كلاس و آموزش اصول تغذيه صحيح براي بيماران تيپ I

6-      تشكيل كلاسهاي شمارش كريوهيدرات براي بيماران تيپ I

7-     آموزش دانشجويان رشته هاي پرستاري و تغذيه

8-     شركت در كارگاههاي آموزش به عنوان مدرس براي گروههاي پزشكي، پرستاري و تغذيه

9-     انجام طرح پيشگيري از ديابت بر روي خانواده درجه اول بيماران ديابتي تيپ II

10-   همكاري در انجام پايان نامه هاي مركز

11-   انجام طرحهاي پژوهش به صورت مجري، همكار طرح

12-   جستجوي منابع، تدوين پروپوزال، تأليف مقاله، ترجمه

 

بيماران مبتلا به ديابت پس از تشكيل پرونده و شركت در جلسات آموزش گروهي جهت آموزش چهره به چهره به واحد معرفي مي شوند.