رفتن به محتوای اصلی
x

طرحهاي Cohort مركز

* کلیه همکاران هیئت علمی و غیر هیئت علمی می توانند با رعایت مقررات این مرکز از داده های طرح های مرکز استفاده و مقاله چاپ نمایند. 

مقالات

  • Isfahan Diabetes Cohort Study

مقالات

  • Isfahan Diabetes Prevention Study

مقالات

  • Isfahan 3rd generation Cohort Study

مقالات

  • Isfahan Thyroid  Cohort Study

مقالات

  • Isfahan Thyroid Cancer Cohort Study

مقالات

  • Isfahan Congenital Hypothyroidism Cohort Project

مقالات

  • Isfahan Vitamin D Project