رفتن به محتوای اصلی
x

روند پذيرش يك مطالعه پژوهشي

فرایند پذیرش پروپوزال از مجریان محترم و تصویب آن در شورای پژوهشی

 

1- تکمیل تمام قسمت های پروپوزال به صورت کامل

 

2- داشتن امضای همه همکاران طرح و مجری در پروپوزال پیش از تحویل

 

3- تحویل پروپوزال با فرم کاغذی و الکترونیکی به مسئول امور پژوهشی (آقای دکتر حقیقی)

 

4- در مورد دانشجویان خارج از دانشگاه، داشتن تأئیدیه از معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دریافت کد اخلاقی پیش از تحویل پروپوزال به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم

 

5- تحویل طرح ها تا یک هفته پیش از تشکیل شورای پژوهشی به مسئول امور پژوهشی مرکز به صورت کاغذی و الکترونیکی

 

6- ارائه پاسخ مجری محترم طرح به پرسش های مطرح شده در شورای پژوهشی مرکز در ظرف مدت تعیین شده در نامه و تحویل پاسخ به همراه پروپوزال تصحیح شده (الکترونیکی و کاغذی) به مسئول امور پژوهشی.

  * در صورت تأخیر مرکز از پذیرش مجدد طرح معذور خواهد بود.

 

7- داشتن همکار از اساتید گروه غدد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در همه طرح های تحقیقاتی ارائه شده به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم

 

8- تعهد کتبی جهت درج نام مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و نام استاد همکار غدد در همه مقالات منتج از طرح / پایان نامه.

  * همچنین جلد پایان نامه به شکل زیر باشد:

Isfahan Endocrine & Metabolism Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

 

9- پیگیری و گرفتن شماره کد اخلاقی طرح توسط مجری محترم طرح از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پس از ارسال طرح تصویب شده توسط مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم به آن معاونت.

 

10- تماس با مدیر امور پژوهشی آقای دکتر حقیقی در ساعات اداری در صورت نیاز:

تلفن: 33359933-031