دستياران فوق تخصص

 

 

دستیاران فوق تخصص غدد بزرگسالان

نام پزشک

سال ورودی

دکتر گلشن تقی پور

 

۱۳۹۶

دکتر جمیله افسر

 

۱۳۹۶

دکتر محمد خالدی

 

۱۳۹۵

دکتر راحله سادات سجاد

 

۱۳۹۵

دکتر روح اله نریمانی

 

۱۳۹۴

 

 

 

دستیاران فوق تخصص غدد اطفال
نام پزشک  ورودی

دکتر پیام سامعی

 

۱۳۹۵

دکتر مهشید قیدرلو

 

۱۳۹۵