بزرگداشت آقای دکتر عزیزی

مراسم بزرگداشت آقای دکتر فریدون عزیزی به مناسبت سی امین سالگرد پایه گذاری رشته آموزش فوق تخصص غدد در ایران و پژوهشکده غدد دانشگاه شهید بهشتی