رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری جلسات هماهنگی جهت برگزاری روز جهانی دیابت

با توجه به نزدیک شدن روز جهانی دیابت (23 آبان ماه)، اولین جلسه بین بخشی جهت برقراری هماهنگی های لازم با حضور آقای دکتر سیاوش رئیس مرکز و رئیس کارگروه دیابت استان، خانم دکتر کریمی فر معاون پژوهشی مرکز، خانم دکتر اباذری عضو محترم هیات علمی دانشکده پرستاری، خانم دکتر حسین خانی مسئول محترم برنامه پیشگیری و کنترل دیابت معاونت بهداشتی، خانمها نجفی و رئیسی کارشناسان محترم واحد آموزش دیابت و آقای دکتر رمضانی عضو محترم هیات علمی مرکز برگزار گردید. در این جلسه در رابطه با پیام های بهداشتی مرتبط با دیابت و نحوه اعلام آنها در جامعه تبادل نظر شد و تصمیم های لازم اتخاد گردید.