اخبار

بازدید ریاست دانشگاه علوم پزشکی از مرکز

بازدید ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی و آشنایی با فعالیت های پژوهشی بر پایه ارائه همزمان خدمات به بیماران و تلاش یک ساله مرکز برای الکترونیکی کردن پرونده های بیماران و فعالیتهای پژوهشی و آشنایی با طرحهای کوهورت در دست اجرای مرکز و ارائه فعاليت هاى پژوهشى انجام شده و در دست انجام مشترك مركز تحقيقات غدد و متابوليسم با دانشگاه ها و انجمن هاى معتبر بين المللى

شروع به کار درمانگاه پژوهشی کانسر تیروئید

درمانگاه پژوهشی کانسر تیروئید از فروردین ماه سال ۱۳۹۶ شروع بکار کرد.

طرح جذب دستیار پژوهش

برنامه جذب دستیار پژوهش (پرشک، داروساز، دندانپزشک عمومی مشمول طرح نیروی انسانی) در مراکز تحقیقاتی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با مصوبه شورای معاونین وزارت بهداشت و هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت

دریافت اسلایدهای همایش تازه های غدد و متابولیسم

دریافت فایلهای ارائه شده سخنرانان همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم از طریق سایت همایش به نشانی زیر:

روز اول

http://seminar.mui.ac.ir/4i6cemu/Page.aspx?id=968

روز دوم

http://seminar.mui.ac.ir/4i6cemu/page.aspx?id=969

روز سوم

http://seminar.mui.ac.ir/4i6cemu/page.aspx?id=970

نشست شورای پژوهشی و تصویب طرح های مشروط

نشست شورای پژوهشی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ برگزار گردید و در این جلسه طرح ها و پایان نامه های مشروط جلسات قبلی شورای پژوهشی تصویب گردید...

همکاری های پژوهشی با سایر دانشگاهها و مراکز

مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم که از سالها پیش طرحهایی را در دست اجرا دارد، از سایر مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و گروههای آموزشی و پژوهشگران دعوت می نماید در صورت تمایل طبق ضوابط و مقررات، از این بستر آماده شده بهره برداری پژوهشی نمایند.

برگزاری ششمین جلسه شورای پژوهشی در سال ۱۳۹۵

ششمین جلسه شورای پژوهشی سال ۱۳۹۵ در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۵ برگزار گردید و در این جلسه طرح های زیر تصویب گردید...

پژوهشی شدن آزمایشگاه مرکز تحقیقات

آزمایشگاه مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم بطور کامل پژوهشی گردید و پذیرش بیماران سرپایی در این مرکز انجام نمی گیرد.

همايش تازه هاي غدد و متابوليسم

برگزاری چهارمین همایش بین المللی و ششمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم

اشتراک در اخبار