پایان نامه ها

عنوان نویسنده استاد راهنما سال انتشار

بررسی مقایسه ای فاکتورهای مقاومت به انسولین قبل و بعد از درمان هلیکوباکترپیلوری در بیماران پره دیابتیک مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۹۴-۹۳

دکتر پوریا همدانی ۱۳۹۵

Effects of vitamin D deficiency treatment on metabolic markers in Hashimoto thyroiditis patients

دکتر پریچهر وهابی دکتر اشرف امین الرعایا - دکتر مسعود امینی ۱۳۹۵

ارزیابی برنامه مراقبت از بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ : بررسی وضعیت مراقبت و کنترل قند خون بیماران تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی منطقه جرقویه

دکتر مسعود سعادت نیا دکتر بیژن ایرج ۱۳۹۵

مقایسه اثر لووتیروکسین و سلنیوم با لووتیروکسین به تنهایی در کاهش سطح آنتی بادی در بیماران با هیپوتیروئید اتوایمون

دکتر غلامحسین مرادی ۱۳۹۴

Investigation of erythrocyte membrane fatty acid profile and Na+‎/k+ -ATPase activity and their association with insulin resistance and cardiovascular risk factors in type 2 diabetic patients with and without metabolic syndrome

دکتر فوزیه زادهوش دکتر مرتضی پورفرزام - مشاور : دکتر بیژن ایرج ۱۳۹۴

Endothelial dysfunction in patients with subclinical hypothyroidism and the effect, of treatment with Levothyroxine

دکتر نسیم نیکنام دکتر نوشین خلیلی - دکتر اشرف امین الرعایا ۱۳۹۴

بررسی مقایسه ای شاخص های تست ورزش در بیماران دیابتی با نفروپاتی و بدون نفروپاتی

لعیا رسولی دکتر علیرضا نعمت اللهی ۱۳۹۴

تدوین برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد پرستار دیابت براساس مدل طراحی برنامه درسی کرن در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال ۱۳۹۴-۱۳۹۳

سیما گودرزیان دکتر پروانه اباذری ۱۳۹۴

بررسی اثربخشی پذیرش و تعهد درمانی بر خودکارآمدی، استرس ادراک شده و تاب آوری بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲

معصومه محمدی خشویی دکتر فاطمه طباطبایی ۱۳۹۳

اثربخشی آموزش اصلاح سبک زندگی بر علائم روانشناختی، بهبود کیفیت زندگی و کنترل قند خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

سمیه علیجانی دکتر ناهید اکرمی - استاد مشاور : دکتر الهام فقیه ایمانی ۱۳۹۳

Effect of metformin on TSH and thyroid volume in patients with pre-diabetes: a randomized placebo-controlled clinical trial

دکتر مژگان کریمی فر دکتر اشرف امین الرعایا - دکتر مسعود امینی ۱۳۹۳

Evaluation of Bone Density, Serum total and Ionized Calcium, Alkaline Phosphatase and 25-Hydroxy Vitamin D in Papillary Thyroid Carcinoma, and Their Relationship with TSH suppression by Levothyroxine

دکتر سیدماشاء اله طباطبایی زاده دکتر علی کچویی - دکتر بیژن ایرج ۱۳۹۲

بررسی تأثیر مصرف حبوبات بر آدیپونکتین سرم، فاکتورهای التهابی و عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی در اقوام درجه اول بیماران دیابتی

سحر صراف بانک دکتر لیلا آزاد بخت ۱۳۹۲

The effects of oral vitamin D on insulin resistance in pre-diabetic patients

دکتر سیدعلیرضا حسینی رکن آبادی دکتر مسعود امینی - دکتر اشرف امین الرعایا ۱۳۹۲

بررسی اثر هیدروکسی کلروکین روی قند خون و مقاومت به انسولین در بیماران پره دیابت

دکتر فهیمه شیخ بهایی ۱۳۹۱

Sleep apnea symptoms in diabetics and their first degree relatives

دکتر فریده شیخ بهایی دکتر بابک آمرا - دکتر مسعود امینی ۱۳۹۱

بررسی تغییرات متابولیک ناشی از هیپوتیروئیدی موقت بعد از قطع درمان با لووتیروکسین در بیماران فاقد غده تیروئید

دکتر رضوان صالحی دوست دکتر اشرف امین الرعایا - دکتر مسعود امینی ۱۳۹۱

اندازه گیری شاخص های عملکرد تیروئید در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی تحت درمان های جایگزین (همودیالیز و دیالیز صفاقی) و مقایسه آن با افراد غیرمبتلا (افراد گروه کنترل)

سینا درویش نیا دکتر افسون امامی - دکتر نوشین خلیلی ۱۳۹۱

بررسی تأثیر بروموکریپتین روی قند خون بیماران پره دیابتیک

سعید حسین خلیل زاده ۱۳۹۰

بررسی و مقایسه عملکردهای شناختی و اجرایی در بیماران دیابتی نوع دو و بیماران پیش دیابتی

مرضیه نظری بدیع دکتر کریم عسگری ۱۳۹۰

صفحه‌ها