کنفرانس های هفتگی سال ۱۳۹۴

 

دبیر برنامه: دکتر حسن رضوانیان

عنوان برنامه سخنران تاریخ
دیابت و درمانهای جدید دکتر پریچهر وهابی ۱۳۹۴/۰۲/۲۳
AUHD دکتر بیژن ایرج ۱۳۹۴/۰۲/۳۰
Dislipidemia دكتر اشرف امين الرعايا ۱۳۹۴/۰۳/۰۵
Mody دکتر علی مظاهری ۱۳۹۴/۰۳/۱۲
بررسی اثر متفورمین بر تیروئید دکتر سراج الدین عارف نیا ۱۳۹۴/۰۳/۱۹
تومورهای نوروآندوکرین دکتر پیام سبحانی ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
اختلالات آندوکرین در حاملگی دکتر راحیل ریاحی ۱۳۹۴/۰۴/۰۲
انسولین درمانی در بیمارستانها دکتر مژگان کریمی فر ۱۳۹۴/۰۴/۰۹
Hyperparathyroid دکتر علی مظاهری ۱۳۹۴/۰۴/۱۶
اثر لووتیروکسین بر دانسیتومتری بیماران مبتلا به کانسر پاپیلری تیروئید دکتر زهرا جلیلیان ۱۳۹۴/۰۴/۲۳
Performance enhancing hormones in athletics دکتر رضا نجفی ۱۳۹۴/۰۴/۳۰
پای دیابتی دکتر بیژن ایرج ۱۳۹۴/۰۵/۰۶
کلسیم و فسفر دکتر اشرف امین الرعایا ۱۳۹۴/۰۵/۱۳
اختلال گوارشی در دیابت دکتر الهام فقیه ایمانی ۱۳۹۴/۰۵/۲۷
فشارخون ثانویه دکتر منصور سیاوش ۱۳۹۴/۰۶/۰۳
ندول تیروئید دکتر علی کچویی ۱۳۹۴/۰۶/۱۰
بلوغ زودرس دکتر محمدحسن مؤدب ۱۳۹۴/۰۶/۱۷
دیابت و حاملگی دکتر نادر طاهری ۱۳۹۴/۰۶/۲۴
اپیدمیولوژی دیابت دکتر مسعود امینی ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
گایدلاین فیو کروموسیتوما دکتر راحیل ریاحی ۱۳۹۴/۰۷/۰۷
گایدلاین اروپایی درمان هیپوپاراتیروئیدیسم دکتر زهرا جلیلیان ۱۳۹۴/۰۷/۱۴
Stem cell در دیابت دکتر رخساره معمار ۱۳۹۴/۰۷/۲۱
Maggot therapy in diabetic foot infection دکتر منصور سیاوش ۱۳۹۴/۰۷/۲۸
CAH دکتر محمدحسن مؤدب ۱۳۹۴/۰۸/۰۵
Primary male hypogonadism and testosterone therapy دکتر رضوان صالحی دوست ۱۳۹۴/۰۸/۱۲
Thyroid Lymphoma دکتر مژگان کریمی فر ۱۳۹۴/۰۸/۱۹
Adrenal incidentaloma دکتر بیژن ایرج ۱۳۹۴/۰۸/۲۶
Short stature دکتر سراج الدین عارف نیا ۱۳۹۴/۰۹/۰۳
دفاع از عنوان پایان نامه فوق تخصص دکتر راحیل ریاحی ۱۳۹۴/۰۹/۱۰
ATA guideline for management of thyroid nodule دکتر عطاآبادی ۱۳۹۴/۰۹/۱۷
ATA guideline for management of thyroid CA (1)‎ دکتر پریچهر وهابی ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
ATA guideline for management of thyroid CA (2)‎ دکتر پریچهر وهابی ۱۳۹۴/۱۰/۰۱
Treatment of menopausal symptoms: An endocrine society guideline دکتر مژگان کریمی فر ۱۳۹۴/۱۰/۱۵
Thyroid eye disease دکتر اشراقی ۱۳۹۴/۱۰/۲۲
AACE guideline: postop management of pituitary surgery دکتر حیدرپور ۱۳۹۴/۱۰/۲۹
Timing of MEN thyriodectomy and neck lymphadenectomy: AACE disease clinical review دکتر راحیل ریاحی ۱۳۹۴/۱۱/۰۶
The increasing incidence of thyroid CA:AACE clinical state review دکتر نریمانی ۱۳۹۴/۱۱/۱۳
Precocious puberty and long term outcome of the treatment of central precocious puberty دکتر عارف نیا ۱۳۹۴/۱۱/۲۰
Diagnosis and treatment of primary adrenal insufficiency: An endocrine society guideline دکتر مژگان کریمی فر ۱۳۹۴/۱۱/۲۷
Comprehensive type 2 diabetes management.‎ AACE guideline دکتر حیدرپور ۱۳۹۴/۱۲/۰۴
Alcohol Ablation: it’s indication, efficacy and safety in thyroid disease دکتر مژگان کریمی فر ۱۳۹۴/۱۲/۱۱
Resistance to thyroid hormone: clinical features, Lab findings and it’s treatment دکتر رضوان صالحی دوست ۱۳۹۴/۱۲/۱۸
Post menopausal osteoposis دکتر نریمانی ۱۳۹۴/۱۲/۲۵