کنفرانس های هفتگی سال ۱۳۹۱

 

دبیر برنامه: دکتر بیژن ایرج

عنوان برنامه سخنران تاریخ
انسولین درمانی دکتر نوشین خلیلی ۱۳۹۱/۰۷/۰۳
اختلال گوارشی در دیابت دکتر الهام فقیه ایمانی ۱۳۹۱/۰۷/۱۰
استئوپروز دکتر محمدسعید بهرادمنش ۱۳۹۱/۰۷/۱۷
GLP1 دکتر حسن رضوانیان ۱۳۹۱/۰۷/۲۴
کلسیم و فسفر دکتر اشرف امین الرعایا ۱۳۹۱/۰۸/۰۱
پای دیابتی دکتر بیژن ایرج ۱۳۹۱/۰۸/۰۸
بلوغ زودرس دکتر محمدحسن مؤدب ۱۳۹۱/۰۸/۱۵
فشارخون ثانویه دکتر منصور سیاوش ۱۳۹۱/۰۸/۲۲
ندول تیروئید دکتر علی کچویی ۱۳۹۱/۰۸/۲۹
کوتاهی قد دکتر مهین هاشمی پور ۱۳۹۱/۰۹/۰۶
دیابت و حاملگی دکتر نادر طاهری ۱۳۹۱/۰۹/۱۳
اپیدمیولوژی دیابت دکتر مسعود امینی ۱۳۹۱/۰۹/۲۰
هیرسوتیسم دکتر علی کچویی ۱۳۹۱/۰۹/۲۷
PCO دکتر حسن رضوانیان ۱۳۹۱/۱۰/۰۴
CAH دکتر محمدحسن مؤدب ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
نفروپاتی دیابتی دکتر اشرف امین الرعایا ۱۳۹۱/۱۰/۱۸
تیروئید در اطفال دکتر مهین هاشمی پور ۱۳۹۱/۱۰/۲۵
تیروئید و کلیه دکتر بیژن ایرج ۱۳۹۱/۱۱/۰۲
پرولاکتینوما دکتر منصور سیاوش ۱۳۹۱/۱۱/۰۹
دیابت و درمانهای جدید دکتر الهام فقیه ایمانی ۱۳۹۱/۱۱/۱۶
انسولین های آنالوگ دکتر نادر طاهری ۱۳۹۱/۱۱/۲۳
Tall Stature دکتر محمدحسن مؤدب ۱۳۹۱/۱۱/۳۰
استئومالاسی دکتر نوشین خلیلی ۱۳۹۱/۱۲/۰۷
Subclinical کوشینگ دکتر اشرف امین الرعایا ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
کانسرهای تیروئید دکتر علی کچویی ۱۳۹۱/۱۲/۲۱